Radio Planet-HD
000098

Uncategorized

Navodila

Osnovna navodila:
Za prenos vsebin iz našega portala potrebujete torrent program. Iz interneta si lahko prensete utorrent , qbittorrent ali bittorrent. Našteti programi so brezplačni in legalni. Za poln dostop do naših vsebin je potrebna donacija. Najmanjša donacija znaša 2.50 EUR za 1 mesec. Donacijo izvedete v postopku registracije. Ko ste enkrat registrirani in prijavljeni, je prenos naših vsebin enostaven. Pri vsakem filmu enostavno kliknite na gumb PRENESI in odprl se bo vaš torrent program. Nato v tem novem okencu kliknite na OK in prenos filma se bo začel.

Hitrost:
Hitrosti prenosa vsebin niso odvisne od našega portala. Pretakanje datotek poteka direktno med uporabniki. Hitrost je odvisna od tega, koliko uporabnikov ima željeno datoteko, kakšna je čakalna vrsta za to datoteko in seveda od internetnih povezav.

Ogled video vsebin:

Za ogled filmov priporočamo program VLC Media player. Program predvaja skoraj vse video formate in to brez nameščenih kodekov. Je brezplačen, dobite pa ga tukaj.

Pogoji uporabe

Dostop do vsebine
Za popoln dostop do vsebine naše spletne strani je potrebna donacija. Brez donacije ne boste mogli videti vseh naših vsebin. Naša spletna stran ponuja informacije o filmih, erotičnih filmih, dokumentarnih filmih, risankih itd. Planet HD svojim članom nudi samo informacije o datotekah, ki so na voljo na internetu. Filmi in druge datoteke, ki so opisane na naši spletni strani, so prosto dostopne vsem uporabnikom interneta in niso shranjene na naših strežnikih. Z donacijo dobite dostop do informacij o teh datotekah in drugih informacijah o filmih, erotičnih filmih, dokumentarnih filmih, risankih in tako naprej.

Zakonitost
Datoteko, ki je zaščitena z avtorskimi pravicami, lahko prenesete le iz interneta, če ste lastnik zakonito kupljenega izvirnika. Prenos drugih avtorsko zaščitenih datotek, za katere nimate pravic, je nezakonito. Prav tako je nezakonito dovoliti drugim, da vam priskrbijo zaščiteno datoteko ali del datoteke, tudi če ste lastnik izvirnika. Skladnost z zakoni in predpisi je odgovornost vsakega posameznika in Planet HD ni odgovoren za dejanja posameznih uporabnikov.

O torrent povezavah
Torrent povezave imajo življenjsko dobo, kar pomeni, da po določenem času ne bodo več delovale. Tudi za starejše filme iščemo in dodajamo povezave, ki delujejo, vendar v določenem trenutku morda ne bo mogoče prenesti določenega filma ali serije.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov
Ne potrebujemo vaših osebnih podatkov, ne bomo jih zbrali, shranjevali ali obdelovali.

Aktiviranje
Ko boste donirali preko Paypala, bo vaš dostop aktiviran takoj, ko boste sledili navodilom in najkasneje v 24 urah.

Terms of use

Access to content
For full access to our website contents, a donation is necessary. Without donation you will not be able to see all our content. Our site offers information about movies, erotic movies, documentary films, cartoons etc. We also provide torrent links for them. Note that with donation you do not pay for access to that video content. Planet HD offers its members just information about files which are available on the Internet. Movies and other files that are described on our site are freely accessible to every Internet user and are not stored on our servers. By donating you get access to information about these files and other information about movies, erotic movies, documentary films, cartoons and so on.

Legalness
You can only download the copyrighted file from the Internet if you are the owner of a legally purchased original. Downloading other copyrighted files for which you have no rights is illegal. It is also illegal to allow others to get you a copyrighted file or part of the file even if you are the owner of the original. Compliance with laws and regulations is the responsibility of every individual and Planet HD is not responsible for the actions of individual users.

About torrent links
Torrent connections have a lifetime, which means that they will no longer function after a certain time. Even for older films, we are looking for and adding links that work, but it may not be possible to download a particular movie or series at some point.

Collection and processing of personal data
We do not require your personal informations, we do not collect, store or process them.

Activation
When donating through Paypal, your access will be activated as soon as you follow the instructions, and within 24 hours at the latest.